• Seyahat bilet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Bagaj ile ilgili meydana gelecek kayıp ve gecikmelerde havayolu firmasının düzenlediği bagaj kayıp raporu
 • Bagaj ve kişisel eşya kayıplarında kayıp eşyalara ilişkin fiyat içeren detaylı döküm
 • Bagaj içerisinde bulunan eşyaların satın alım faturaları
 • Bagaj gecikmesi nedeni ile yapılan zaruri / acil ihtiyacınızı belgeleyen fatura asılları
 • Bagaj kaybından dolayı havayolu firmasının tarafınıza ödeme yapıp yapmadığı gösterir belge
 • Bagajın arama süresinin dolması sonrası, havayolu firması tarafınca düzenlenmiş bagajın bulunamadığına dair yazı
 • Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Seyahat bilet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Seyahat edilecek ülke için alınmış vizeyi gösteren pasaport sayfa fotokopisi
 • Tur Sözleşmesi
 • Tur şirketine yapılan ödemeleri belgeleyen dekont ve fatura asılları
 • Tur şirketinin iptal faturası/ geri ödeme makbuzu veya dekontu
 • Seyahatin yarıda kesilmesi/ iptali durumunda, sigortalının /resmi eş/anne/ baba/kardeş/çocuğunun doktor raporu /epikriz/ ölüm raporu ve yakınlıklarını gösteren belge
 • Doğal Afete kaynaklı ise; doğal afetin mahiyeti ve süresi ile ilgili yetkili otoriteden yazılı onay
 • Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Seyahat bilet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları ve reçete
 • Sağlık kurumlarına yapılan ödemelere ait faturaların asılları ve ödeme dekontları
 • Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Seyahat bilet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Şikayeti, anamnezi/hikayeyi, konulan teşhisi ve uygulanan tedaviyi içeren epikriz/doktor raporu, tüm tetkik sonuçları
 • Kazaya ilişkin rapor
 • Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı
 • Tüm vücut fonksiyon kaybını yüzdesel olarak gösteren sürekli sakatlık Özürlü Sağlık Kurulu Raporu
 • Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Seyahat bilet fotokopisi
 • Sigortalının ve varislerin kimlik fotokopileri
 • Sigortalının seyahat ettiği ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Veraset ilamı
 • Vukuatlı aile nüfus kayıt örneği
 • Ölü Muayene Tutanağı / Otopsi raporu
 • Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 • Kazaya ilişkin rapor
 • Savcılık İddianamesi/Kovuşturma Kararı
 • Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği
 • Seyahat bilet fotokopisi
 • Kimlik fotokopisi
 • Seyahat edilen ülkeye giriş ve çıkış damgasının basılı olduğu ve pasaport sahibi bilgilerini içeren resimli pasaport sayfalarının fotokopisi
 • Cenaze masraflarını ödeyen kişinin kimlik fotokopisi ve imzalı banka hesap bilgisi
 • Ölüm raporu
 • Ölü gömme izin kağıdı / Defin ruhsatı
 • Cenazenin ülkeye nakil izin formu
 • Cenaze masraflarına ilişkin (tabut, ulaşım vs.) fatura asılları
 • Tazminat beyan formunun eksiksiz tanzim edilmiş örneği

Önemli notlar :
 • Yukarıdaki evraklar standart olup, hasarın miktar ve oluş şekline göre ilave evraklar talep edilebilir. Hasar ihbarının alınması ve hasar dosyasının açılması hiçbir şekilde hasarın sigorta şirketi tarafından kabulü manasına gelmemektedir. Belirtilen hasar evraklarının, özellikle tazminata esas olacak ödeme belgeleri, fatura gibi evrakların ibrazı hiçbir şekilde hasar tazminatının Sigorta Şirketi tarafından ödeneceğine ilişkin delil teşkil etmez. Sigortalı rizikonun gerçekleşme nedenlerini ayrıntılı bir şekilde belirlemeye ve zarar miktarına ilişkin tüm delilleri, sigortacıya en kısa zamanda ibraz etmekle yükümlü olup, sigortacı ancak sözkonusu belgelerin ibrazı ve akabinde yapılacak değerlendirmeye istinaden poliçe şartları doğrultusunda ödemeye ilişkin kararı verecektir.
 • T.T.K - MADDE 1446 gereğince;
  (1) Sigorta ettiren, rizikonun gerçekleştiğini öğrenince durumu gecikmeksizin sigortacıya bildirir.
  (2) Rizikonun gerçekleştiğine ilişkin bildirimin yapılmaması veya geç yapılması, ödenecek tazminatta veya bedelde artışa neden olmuşsa, kusurun ağırlığına göre, tazminattan veya bedelden indirim yoluna gidilir.
  (3) Sigortacı rizikonun gerçekleştiğini daha önce fiilen öğrenmişse, ikinci fıkra hükmünden yararlanamaz.
  Hasar beyan formu için lütfen tıklayınız.